fredag 30 januari 2009

Viltvård och humanvård

Regeringen beslutade idag att ge 17 miljoner kronor ur Viltvårdsfonden till Naturvårdsverkets för att bedriva viltforskning för 2009.
Medlen kommer huvudsakligen att användas för det nya ramprogrammet "Forskning för hållbar förvaltning av vilt".

Jag blir alldeles matt, resignerad, avslagen, less, förbannad, irriterad och alldeles otroligt konfunderad. Under förra året lade ledamöter för samtliga allianspartier en motion som uppdrog åt riksdagen att anslå medel till bl a viltrehabilitering. Den avslogs givetvis men hade den tillstyrkts så skulle den ha inneburit ett genombrott för djurskyddet. Och nu har jägarna fått ännu mera pengar att roa sig med. "Viltvård"! Det är inte många termer som som ens kommer i närheten när det gäller uttryck med drypande cynism. Om humanvård innebar det samma som viltvård så skulle jag för allt i världen inte söka vård om jag körde huvudet eller något annat i väggen. "Jo det är så att jag känner mig lite risig och har lite feber och..." Jaha då blir det ett skott i pannan! Ja passar man sig inte så blir man ihjälvårdad.

Inga kommentarer: